Derbarê Mehmet Şîmşek de

Forma têkiliyê

Nav û paşnavê we
Peyama we
E-mail’a we
  Tijekirina Hemû Qadan Pêwîst e

Agahiyên têkiliyê

Dikmen Cd. 06450 Çankaya / Ankara
(0312) 425 00 80
(0312) 425 00 58
www.mehmetsimsek.org www.maliye.gov.tr
Twitter.com
Facebook.com
Flickr.com
Youtube.com
Linkedin.com
Slideshare.net